paper

Gifts in Painted Art


Of course one can purchase beautiful wrapping paper. However, you can also make your own which adds that little extra to the gift. Aside from the sort of glued mache which you can decorate paper with (see my previous entry A Simple Little Notepad), you can get some help from the children in your surroundings. Give them large sheets of paper, big paint brushes and wonderful color - you are guaranteed to end up with many different types of wrapping paper to choose from as weddings, graduations, birthdays and other events happen.

___________________________________________________________

Målad konst kring gåvor

Visst kan man köpa vackra omslagspapper. Men man kan också skapa sina egna vilket ger en extra dimension till gåvan som ska slås in. Förutom den typ av klistermarmorering som kan dekorera papper, se mitt tidigare inslag (A Simple Little Notepad Ett litet lättsamt anteckningsblock), så har jag här tagit hjälp av barn i min omgivning. Ge dem stora papper, stora penslar och härlig färg – det kommer garanterat att bli många olika omslagspapper att välja mellan då bröllop, student, födelsedagar eller annat stundar.

Make an old folder new!

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

Old used folders for storing paper seem to be just everywhere and there is still a need to use them. Freshen up an old folder with a worn out cover by sticking fabric to it. In the picture below you can see a ‘redressed’ folder to the right.

used binders

Cut the fabric and glue it onto the front of the folder. Let the fabric hang out on the sides as it will be folded in on the other side. The fabric doesn’t need to be hemmed. Best is to use a roller to achieve an even surface with the glue and then lay the fabric over it. Clumps of glue easily seep through the fabric. I’ve folded in the fabric along the green spine of the folder. Even out the fabric so that any folds even out.

cloth for the covers

Now that the front of the folder is done you can wrap the fabric around the rest of the folder. You need about 1,5-2 cm (just under 1 inch) of fabric in order to fold over and paste the fabric onto the inside covers.

cornerPress the corners together and fold down, gluing the fabric to the inside of the covers. There are various ways to do a corner but this approach is relatively simple.

fold downMake sure that the corners are well pressed down.

inside

Cut a piece of paper, possibly one with a nice patter, that can be used on the inside covers. In my case the folder was for A4 paper, a standard size in Sweden, so that I could use a ready-made size. Glue onto the inside covers and allow the paper to cover the fabric edges. Done!

result

——————————————————————————————————

En gammal pärm som ny!

Det vimlar av använda tomma pärmar för att förvara papper i och det finns fortfarande ett behov av att använda dem. Fräscha upp en gammal pärm med slitna pärmar (omslag) genom att limma fast tyg på dem. I bilden nedan finns en omklädd pärm till höger.

Klipp till önskat tyg och limma fast det på framsidan av pärmen. Låt det sticka ut på sidorna efersom det ska vikas in från andra hållet. Tyget behöver inte fållas. Använd gärna en roller för limma på pärmytan för att få en jämn limyta och lägg sedan tyget ovanpå. Större klumpar lim tränger lätt igenom tyget annars. Längs med den gröna ryggen har jag vikt in tyget. Jämna ut tyget så att alla veck rätar ut sig.

Då framsidan är färdig kan tyget klippas ytterligare runt pärmen, du behöver ha ca 1,5-2 cm för att vika in och limma fast tyget på insidan.

Kläm ihop hörnen och pressa ned upptill för att sedan klistra fast. Det finns ett flertal sätt att göra hörn på men detta är relativt enkelt.

Pressa ned hörnen ordentligt.

Klipp till ett papper som kan användas på insidan av pärmen, gärna vackert mönstrat. I mitt fall var pärmen för A4-papper, en vanlig storlek i Sverige, och jag kunde använda ett redan färdigklippt ark. Limma fast och låt det täcka tygkanten. Klart!

Never say Näver again

Friday, August 21st, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

birchbark and roll of paper

Birch bark (näver in Swedish) is a material with an exclusive feel with its beautiful color and texture. One of its characteristics is that it rolls together when it comes off the tree. Swedish forests are overflowing with this type of bark, particularly in areas where the forests have been harvested. One should only use bark that is from harvested trees or lying on the ground, not from live trees. Aside from bark, I’ve found some old paper refill rolls from an old accounting machine of the type that no one uses any more. Why not combine?

birchbark

Start with finding a piece of rolled bark that fits your paper roll. Birch bark is a relatively stiff material which can be softened by cooking (a time-consuming and complicated process). In this case, I want to use the stiffness of the material to hold the paper roll together. Clean up the back side of the birch bark roll removing the thinner parts of the bark.
 birchbark close-up

You can tear along the length of the bark fiber but if you want to have straight edges use scissors or a sharp knife. 
 birchbark and roll of paper

Fit the roll with paper into the bark. The bark must hold the paper at the same time as it allows rolling out.

Roll of paper for small notes in bichbark

The roll is ready for use. It’s easy to take along with you and the paper can be torn along the edge of the birch bark and used for making notes.

—————————————————————————————————————————————-

Never say Näver again

Bark från björk är ett exklusivt material med dess vackra färg och yta. Den har också den egenskapen att den krullar sig då den lossnat från träden. Barken finns i överflöd i de svenska skogarna, speciellt i områden där skog har avverkats. Man får endast använda bark som ligger på marken – absolut inte dra barken från träden. Förutom barken fann jag en del pappersrullar till en gammal räknemaskin som för länge sedan är borta. Varför inte en kombination?

Börja med att hitta en rullning som passar din pappersrulle. Näver är ett relativt styvt material men kan mjukas upp genom att kokas (en tidsödande och komplicerad process). I detta fall vill jag använda styvheten till att hålla fast rullen. Rensa baksidan av näverrullen från tunnar delar av barken.

Man kan riva läng med barkens fibrer men vill man ha rakare kanter använder man sax eller skärkniv.

Passa in rullen med papper i barken. Pappersrullen måste hållas på plats men samtidigt måste man kunna rulla ut papper från rullen.

Rullen är färdig för användning. Den är lätt att ta med sig och papperet kan rivas av längs med kanten av nävern och användas för små anteckningar.