Storage

Gifts in Painted Art


Of course one can purchase beautiful wrapping paper. However, you can also make your own which adds that little extra to the gift. Aside from the sort of glued mache which you can decorate paper with (see my previous entry A Simple Little Notepad), you can get some help from the children in your surroundings. Give them large sheets of paper, big paint brushes and wonderful color - you are guaranteed to end up with many different types of wrapping paper to choose from as weddings, graduations, birthdays and other events happen.

___________________________________________________________

Målad konst kring gåvor

Visst kan man köpa vackra omslagspapper. Men man kan också skapa sina egna vilket ger en extra dimension till gåvan som ska slås in. Förutom den typ av klistermarmorering som kan dekorera papper, se mitt tidigare inslag (A Simple Little Notepad Ett litet lättsamt anteckningsblock), så har jag här tagit hjälp av barn i min omgivning. Ge dem stora papper, stora penslar och härlig färg – det kommer garanterat att bli många olika omslagspapper att välja mellan då bröllop, student, födelsedagar eller annat stundar.

More ways to create colorful containers

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Paperwork, Storage, tin cans | No Comments

text in Swedish below

Mickey Mouse and Donald Duck in space

Here comes a follow-up to my entry about transforming metal cans into something useful in All that metal. At garage sales which have become enormously popular there are usually quite a lot of children’s books. Many are so damaged that they will never find a new owner and will eventually be thrown away. I have begun to gather these in order to repair other books or, if this is not possible, to bring new life to the story, so to speak, in other ways.

Text from book inside

A story about Donald Duck and Mickey Mouse on a space adventure covered two metal cans with two images on each container. I attached the text from the book on the inside of the cans so that it can be read at the same time as the pictures cover the outside. You cannot read the whole story of course but it opens up the possibility of inventing new stories using your fantasy.

mowgli

Mowgli and his friends were collapsing in their book  and  instead got to build a pyramid of newly dressed cans with tops. The story is well known and so just the images can tell the story for those who look at the containers. These containers are perfectly suited to being stored up in a book shelf!

Pile of tincans with Mowgli and friends

——————————————————————————————————

Fler sätt att “göra” burkar

Här kommer en uppföljning av ett tidigare inlägg för att klä in burkar i olika material, All that metal. På loppisar, som fått ett enormt uppsving, finns en hel del gamla barnböcker. Många så trasiga att de aldrig finner någon ny ägare utan slutligen slängs. Jag har börjat samla på mig dessa för att kunna laga böckerna eller om inte detta är möjligt väcka nytt liv i sagan på olika sätt.

En historia om Kalle och Musse på rymdfärd fick klä två konservburkar med två bilder på varje burk. Texten från boken fäster jag på insidan av burken så att den kan läsas samtidigt som man ser på bilden. Sagan blir inte helt fullständig på detta sätt men den kan bidra till att skapa nya sagor i fantasin.

Mowgli och hans vänner höll på att falla isär i sin bok och fick istället bilda en pyramid av klädda konservburkar med lock. Sagan är välkänd och bara bilderna i sig kan berätta sagan för den som betraktar burkarna. Dessa burkar kan mycket väl förvaras i bokhyllan!

Make an old folder new!

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

Old used folders for storing paper seem to be just everywhere and there is still a need to use them. Freshen up an old folder with a worn out cover by sticking fabric to it. In the picture below you can see a ‘redressed’ folder to the right.

used binders

Cut the fabric and glue it onto the front of the folder. Let the fabric hang out on the sides as it will be folded in on the other side. The fabric doesn’t need to be hemmed. Best is to use a roller to achieve an even surface with the glue and then lay the fabric over it. Clumps of glue easily seep through the fabric. I’ve folded in the fabric along the green spine of the folder. Even out the fabric so that any folds even out.

cloth for the covers

Now that the front of the folder is done you can wrap the fabric around the rest of the folder. You need about 1,5-2 cm (just under 1 inch) of fabric in order to fold over and paste the fabric onto the inside covers.

cornerPress the corners together and fold down, gluing the fabric to the inside of the covers. There are various ways to do a corner but this approach is relatively simple.

fold downMake sure that the corners are well pressed down.

inside

Cut a piece of paper, possibly one with a nice patter, that can be used on the inside covers. In my case the folder was for A4 paper, a standard size in Sweden, so that I could use a ready-made size. Glue onto the inside covers and allow the paper to cover the fabric edges. Done!

result

——————————————————————————————————

En gammal pärm som ny!

Det vimlar av använda tomma pärmar för att förvara papper i och det finns fortfarande ett behov av att använda dem. Fräscha upp en gammal pärm med slitna pärmar (omslag) genom att limma fast tyg på dem. I bilden nedan finns en omklädd pärm till höger.

Klipp till önskat tyg och limma fast det på framsidan av pärmen. Låt det sticka ut på sidorna efersom det ska vikas in från andra hållet. Tyget behöver inte fållas. Använd gärna en roller för limma på pärmytan för att få en jämn limyta och lägg sedan tyget ovanpå. Större klumpar lim tränger lätt igenom tyget annars. Längs med den gröna ryggen har jag vikt in tyget. Jämna ut tyget så att alla veck rätar ut sig.

Då framsidan är färdig kan tyget klippas ytterligare runt pärmen, du behöver ha ca 1,5-2 cm för att vika in och limma fast tyget på insidan.

Kläm ihop hörnen och pressa ned upptill för att sedan klistra fast. Det finns ett flertal sätt att göra hörn på men detta är relativt enkelt.

Pressa ned hörnen ordentligt.

Klipp till ett papper som kan användas på insidan av pärmen, gärna vackert mönstrat. I mitt fall var pärmen för A4-papper, en vanlig storlek i Sverige, och jag kunde använda ett redan färdigklippt ark. Limma fast och låt det täcka tygkanten. Klart!

Never say Näver again

Friday, August 21st, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

birchbark and roll of paper

Birch bark (näver in Swedish) is a material with an exclusive feel with its beautiful color and texture. One of its characteristics is that it rolls together when it comes off the tree. Swedish forests are overflowing with this type of bark, particularly in areas where the forests have been harvested. One should only use bark that is from harvested trees or lying on the ground, not from live trees. Aside from bark, I’ve found some old paper refill rolls from an old accounting machine of the type that no one uses any more. Why not combine?

birchbark

Start with finding a piece of rolled bark that fits your paper roll. Birch bark is a relatively stiff material which can be softened by cooking (a time-consuming and complicated process). In this case, I want to use the stiffness of the material to hold the paper roll together. Clean up the back side of the birch bark roll removing the thinner parts of the bark.
 birchbark close-up

You can tear along the length of the bark fiber but if you want to have straight edges use scissors or a sharp knife. 
 birchbark and roll of paper

Fit the roll with paper into the bark. The bark must hold the paper at the same time as it allows rolling out.

Roll of paper for small notes in bichbark

The roll is ready for use. It’s easy to take along with you and the paper can be torn along the edge of the birch bark and used for making notes.

—————————————————————————————————————————————-

Never say Näver again

Bark från björk är ett exklusivt material med dess vackra färg och yta. Den har också den egenskapen att den krullar sig då den lossnat från träden. Barken finns i överflöd i de svenska skogarna, speciellt i områden där skog har avverkats. Man får endast använda bark som ligger på marken – absolut inte dra barken från träden. Förutom barken fann jag en del pappersrullar till en gammal räknemaskin som för länge sedan är borta. Varför inte en kombination?

Börja med att hitta en rullning som passar din pappersrulle. Näver är ett relativt styvt material men kan mjukas upp genom att kokas (en tidsödande och komplicerad process). I detta fall vill jag använda styvheten till att hålla fast rullen. Rensa baksidan av näverrullen från tunnar delar av barken.

Man kan riva läng med barkens fibrer men vill man ha rakare kanter använder man sax eller skärkniv.

Passa in rullen med papper i barken. Pappersrullen måste hållas på plats men samtidigt måste man kunna rulla ut papper från rullen.

Rullen är färdig för användning. Den är lätt att ta med sig och papperet kan rivas av längs med kanten av nävern och användas för små anteckningar.

A Napkin Holder for Note Paper

Friday, June 12th, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage | No Comments

Text in Swedish below

I found a napkin holder at a junk sale – quite a regular model that one sees around all of the time. I also have a pile of paper from my days working at a used bookstore and printing shop which I use for making notes. To make it easier to keep my paper pile in order and to make it nicer to have on my work table, a combination of these two items seems to be in order.

The width of my notepaper fits the holder but I have to cut it with a sharp paper knife lengthwise. I cut a few sheets at a time so that it doesn’t fray at the edges. (see my previous blog entry, The Written Word in the Hand-made Notebook).

Cut paper with sharp cutting knife.

Check with your local printer as to whether they have leftover paper and perhaps you’ll think of other solutions?

Tin and metal obviously matches my reused tin cans!

Paperholder on desk

——————————————————————————————————————————————

En servetthållare för anteckningslappar

Jag fann en servetthållare på en loppis, en vanligt förekommande modell. Jag har även en bunt papper från mina dagar i ett antikvariat/tryckeri som jag använder till anteckningar. För att göra det enklare att hålla ordning på pappersbunten och för att göra den vackrare att ha framme på skrivbordet tycks en kombination vara på sin plats.

Pappersbunten passar bra i hållaren på bredden men jag skär till den på höjden med en vass mattkniv. Jag skär några blad i taget så att de inte rispas upp i kanterna (se mitt tidigare inlägg The Written Word in the Hand-made Notebook).

Hör med ditt lokala tryckeri om de har spillpapper över och kanske kommer du på en annan möjlig kombination?

Plåtmaterialet matchar ju mina återvunna konserveringsburkar!

Sorting Rack for Miscellaneous Items

Thursday, March 5th, 2009 | Decorations, Nice present, Storage | No Comments

Text in Swedish below

There are loads of solutions for gathering and keeping track of post cards, photos, business cards, recipes, letters, receipts and other miscellaneous things. In my suggestion, you see everything! This unique item sorter is a reminder of things that need to be done, bills that need to be paid, people that need to be contacted, interesting web pages that need to be visited and most of all a reminder of that special event.

I used a wooden plank and thin rope made of natural material, and began winding the rope around the plank. Consider varying the size of the plank and choosing rope in different thicknesses, material and color to create different and unique sorters for different types of paper and other items.

One way of hanging up the item sorter is to tie a bit of rope around the rope already wound around the back of the plank.

Use a thicker bit of carton if you want a light sorter to hang up on the wall, in contrast to a wooden plank which requires stronger hanging devices. The carton or the plank can be painted and decorated to fit in with your room or the wall where it will hang. A simpler option is to just have your sorter lying on the table holding business cards or other essential items (as below!), for instance.

What is in your sorter?

______________________________________________________________________

Rephylla för samlade ting

Att samla och ha koll på vykort, foton, visitkort, menyer, brev, räkningar, diverse andra papperslappar finns det massor av lösningar på. I mitt förslag blir allt synligt. En unik rephylla blir en påminnelse om saker som bör göras, räkningar som ska betalas, människor att kontakta, spännande internetsidor att kolla och framför allt en påminnelse om den där speciella händelsen.

Jag använde en planka och snöre av naturmaterial och började vira snöret runt plankan. Tänk på att variera storlek på plankan och välj snören i olika tjocklekar, material och färg, och skapa olika unika rephyllor för olika ändamål.

Ett sätt att hänga rephyllan horisontellt skapas av en bit snöre på baksidan.

Använd en tjockare bit kartong om du vill ha en lätt rephylla att hänga upp på väggen till skillnad från en planka av trä som kräver starkare upphängningsanordning. Kartong eller planka kan målas och dekoreras för att passa in i rummet eller på väggen där den ska hängas. En mindre variant kan ju också ligga på bordet och innehålla exempelvis visitkort.

Vad rymmer din rephylla?

Store in Fabric on the Walls

Thursday, March 5th, 2009 | Decorations, fabric | No Comments

Text in Swedish below

If you haven’t got the possibility of putting up shelves in the bathroom but need storage this might be something for you. Here are two examples that my grandmother created. On is made of terry-toweling and the other with waxed cloth.

A piece of wood sewed into the top to provide a support and a hanger to place this storage where it is needed and you’re away. Get a wooden hanger and saw off the edges or use a metal hanger driven into a wooden plank. Hang this in your closet, in your shower cabin and on wall hooks in your bathroom. See also www.nordicwellbeing.com and read the latest article, Fresh New Start: Relaunching Life from Home.

If you are using this item for storing items that become wet (e.g. dish-washing brush), you can make small holes in the bottom of the pockets so that the water has the possibility of running out and the pocket can dry.

_________________________________________________________________________

Förvara i tyg på väggen

Har du ingen möjlighet att sätta upp vackra hyllor i badrummet men behöver förvaring? Från min mormor kommer dessa två exempel. En sydd av frotté och den andra av vaxduk.

En träbit insydd i toppen för stadga och en hängare för att kunna placeras där den behövs. Skaffa en hängare av trä och såga av den i ändarna eller skriva in en metallkrok i träbiten. Häng på en klädstång i garderoben, i en duschkabin, på gummikrok på kakel osv. Titta också på www.nordicwellbeing.com och läs den senaste artikeln: Fresh New Start: Relaunching Life from Home.

Om den ska användas för förvaring av våta saker, tex diskborstar, kan man göra små hål i botten av fickorna så att vattnet rinner ut och fickan kan torka.

All that metal

Tuesday, December 23rd, 2008 | Nice present, Paperwork, Storage, tin cans | No Comments

Text in Swedish below

Tin cans in waiting to be recycled insist upon my attention. What could one use them for? We try to purchase paper-packaged goods whenever possible – it seems more environmentally friendly. One could start crushing tomatoes. Doesn’t sound too hard, does it?

Changing the appearance of the tins seems like a predictable way to seize upon the issue, so why not start there? One approach is simply to wash the tins in warm water so that the label swims off and an attractive round stripe pattern emerges. If you have different types of tin cans, you’ll notice that they have different metallic shades.

An alternative is to handle them as with the boxes in my previous entry: paint them (talk to your local paint shop about water-based environmentally-friendly paints that work on metallic surfaces) or paste decorative paper onto the outer surface. Personally, I am hopelessly in devoted to a Japanese paper called Chiyogami (Yuzen). I wash out the tins thoroughly, take out the pliers and turn the sharp metal edges inward. Using glue I attach the new paper to the old tin label. Further options are to decorate the inside of the tin with more modest paper and even put a bit of felt on the bottom to protect the surface that it will stand on.

Areas of Use: Jewelry storage, desk equipment (pens, pencils, scissors, etc.), loose receipts, keys, tickets, glasses, spices (I know there are plastic tops that fit these tins but I don’t know where one can find them), as gift containers for little cookies, nuts and dried fruits (Check Julie’s Kitchen for Little Cookies!). What might you use your tins for?

I thought also of asking my local pizzeria whether I can take over their super-sized tin cans. Those would be very decorative for my children’s toy building blocks and my long paint brushes. Perfect as drums for my son, or perhaps they will become something else that he can climb up on? Hmmm…maybe we’ll have pizza tonight.

For an unending variety of washi:

www.japanesepaperplace.com

www.paperstudio.com

______________________________________________________________

All denna plåt

Plåtburkar i väntan på återvinning pockar på min uppmärksamhet. Vad skulle man kunna använda dem till? Vi försöker att handla pappersförpackningar då det går, det är väl ändå det miljövänligare alternativet? Man kan ju börja krossa tomater själv, det är ju inte ens svårt!

Ändra utseendet känns som en förutsägbar angreppsvinkel så jag börjar där. Antingen genom att bara tvätta dem i hett vatten så att etiketten lossnar och en vackert randig plåtlyster framträder. Har man olika sorters plåtburkar finner man snart att de alla har olika nyanser av plåt.

Eller så gör man som med lådorna i föregående inlägg: man målar dem med färg (hör med din färghandlare om vattenlösliga, miljövänliga alternativ som fäster på plåt) eller limmar dekorativt papper på burken. Själv är jag ändlöst förtjust i de japanska papperna, Chiyogami (Yuzen). Jag diskar ur burkarna ordentligt. Tar en tång och trycker in den vassa kanten på insidan. Med lim fäster jag papperet på burkens gamla etikett. Om man vill kan man klä insidan med enklare papper och även sätta en bit sammetstyg i botten för att skydda underlaget.

Användningsområden Förvaring av smycken, allt för skrivbordet (pennor, saxar osv) kvitton som behöver sparas, nycklar, biljetter, glasögon, kryddor (jag vet att det finns plastlock som passar till plåtburkar, men vart får man tag i dessa?), som presentburkar för pepparkakor, nötter och torkad frukt (Kolla in Julie’s Kitchen receptet på Little Cookies!). Vad skulle du använda dina burkar till?

Jag tänker också att jag ska fråga min pizzabagare om jag kan överta några av deras enormt stora plåtburkar. Dessa skulle bli väldigt dekorativa för barnens klossar och mina stora målarpenslar. Perfekt som trumma till min son, eller blir det bara något ytterligare han kan använda att klättra på. Hmm..kanske det blir en pizza till middag.

För oändligt många sorter av washi:

www.japanesepaperplace.com

www.paperstudio.com

Boxes for all flavours

Thursday, December 4th, 2008 | boxes | 1 Comment

Text in Swedish below

I’m privileged to have a green grocery in my neighborhood. They stock the finest of fresh fruits and vegetables from all over the world. Early in the mornings they unpack their daily deliveries and a pile of empty cardboard boxes starts to build up on the street beside the store. I must have passed it more than a hundred times without even noticing, but one morning there they were: two nice boxes for my children’s toys.

I pass by there every morning to and from the childrens’ day care. My favorites are the boxes for tomatoes. As always when you start to look into things a pattern seems to develop. For tomatoes the box colors are black, white and red, regardless of brand. Oh, how beautiful they are piled up in my home! My husband wonders where this will end. I argue for the box’s sake: I’ll use them for collecting newspapers that will be recycled, preferably with the box too if I decide to change vegetable type. I use it for gathering toys in the evening, for small things, for clothing and for storing CD’s and DVD’s. Fabrics that are waiting to be used rest for a while in the box for capsicum.

If you don’t like the appearances of these boxes there are several ways of changing them. For example, you can paint them in your favorite color. For the box in the picture below I used some old wallpaper. Fabrics too make a nice surface. If you use paper or wallpaper use the recipe below for an environmental friendly bookbinder paste. To make a small serving combine the following:

2/3 cup cold water
2 tablespoons wheat starch or flour

Whisk water and flour until you have eliminated the lumps. Cook for about 10 minutes and stir constantly to prevent the paste from burning the bottom of your pot. Let it cool. When you use it make sure to mix it smooth so that it spreads easily. It will keep for a week and even a little longer if you keep it in the refrigerator.

I’m suddenly reminded of the boxes I found in a Chinese food shop. The things that were stored in them were not intresting but the boxes were wonderful. I asked if I could buy the boxes and as they otherwise would have been thrown away I could buy them very cheaply. While taking the photograph just now I was reminded of how empty they are…

If you don’t have the time or the will but the money you can take a look at the beautiful chest of drawers, Decades, made from recycled drawers by WIS Design, Sweden.

Go out and find!

___________________________________

Jag har förmånen att ha en grönsakshandlare i mitt kvarter. De saluför fina, utvalda frukter och grönsaker från hela världen. Tidigt varje morgon packar de upp de dagliga leveranserna och tomma pappkartonger läggs på hög utanför butiken i väntan på returpappersinsamlingen. Jag måste ha gått förbi där hundratals gånger utan att ens lägga märke till detta men en morgon så fanns de bara där: två fina lådor för mina barns leksaker.

Jag går förbi där varje morgon till och från dagis. Mina favoriter är lådorna för tomater. Som alltid då man får upp ögonen för något så utkristalliseras ett mönster. Tomatlådorna är svarta, vita och röda, detta gäller alla tomatsorter. Åh, vad fina de är nu när de läggs på hög i mitt hem! Min man undrar vart detta kommer att sluta. Jag argumenterar för lådornas existens: Jag ska använda de för att samla tidningar som ska återanvändas, gärna med lådan också om jag bestämmer mig för att byta till en annan sorts låda. Jag använder de för att samla leksaker inför kvällen, för små saker, för kläder och för CD och DVD. Tyger som väntar på att få bli något vilar en stund i en låda för paprikor.

Om du inte tycker om utseendet på lådorna så finns det oändliga sätt att ändra på det. Du kan exempelvis måla dem i din favoritfärg. Jag har klätt in en låda i en gammal tapet. Att använda tyger ger lådan en fin yta. Om du använder papper eller tapeter så kan du koka bokbindarens miljövänliga klister. För en lite portion gör följande:

2/3 dl kallt vatten
2 tsk mjöl

Vispa vatten och mjöl tills du har fått bort alla klumpar. Koka i 10 minuter och rör hela tiden så att det inte bränner fast i botten av kastrullen. Låt det svalna. När du vill använda klistret så kan du röra det föst så att det sedan sprider sig lätt. Det håller i en vecka och ibland lite längre om du ställer det i kylskåpet.

Nu blev jag påmind om de små askar jag hittade i en kinesisk butik. Sakerna som var i lådorna var inte så intressanta men askarna var jättefina. Jag frågade om jag kunde köpa dem eftersom de annars skulle kastas bort och jag fick göra det för en väldigt liten summa. När jag tog fotot just nu blev jag också påmind om hur tomma de är…

Om du varken har tid eller lust men pengar så kan du kika på de vackra byråerna, Decades, gjord av återvunna lådor av WIS Design, Sverige.

Gå ut och finn!