Paperwork

Gifts in Painted Art


Of course one can purchase beautiful wrapping paper. However, you can also make your own which adds that little extra to the gift. Aside from the sort of glued mache which you can decorate paper with (see my previous entry A Simple Little Notepad), you can get some help from the children in your surroundings. Give them large sheets of paper, big paint brushes and wonderful color - you are guaranteed to end up with many different types of wrapping paper to choose from as weddings, graduations, birthdays and other events happen.

___________________________________________________________

Målad konst kring gåvor

Visst kan man köpa vackra omslagspapper. Men man kan också skapa sina egna vilket ger en extra dimension till gåvan som ska slås in. Förutom den typ av klistermarmorering som kan dekorera papper, se mitt tidigare inslag (A Simple Little Notepad Ett litet lättsamt anteckningsblock), så har jag här tagit hjälp av barn i min omgivning. Ge dem stora papper, stora penslar och härlig färg – det kommer garanterat att bli många olika omslagspapper att välja mellan då bröllop, student, födelsedagar eller annat stundar.

A stove in red

text in Swedish below

When you are small it can be fun to have a stove (and when you are bigger hopefully too!). You can make this version with a used carton or box. cardboard stoweI found this carton which was already red on the outside and black on the insde. I cut out a door for the oven and cut away two of the flaps on either side which I taped to the inside to create a bottom for the oven. I cut out some hot plates from black paper which I glued to the top of the carton. If you want to make this project more advanced you can also make create heat controls. open

Tape up the sides so that holes remian for looking into the oven. My children don’t find these strange and see them more as an advantage in making tasty food. Enjoy your meal! one side of the stowe looking in to the owen

______________________________________________________________

En spis i rött

Man kan tycka att det är skoj med en spis då man är liten och förhoppningsvis även då man blir större. Denna variant gör man själv av en begagnad kartong/låda.

Den kartong som jag hittade var redan rödfärgad på utsidan och svart inuti. Jag skar upp en lucka för ugnen och skar bort två av flikarna på vardera sidor som jag tejpade fast inuti som en botten i ugnen. På toppen klippte jag till plattor i svart papper och limmade fast. Vill man göra det hela lite mer avancerat kan man skapa reglage.

Använd ytterligare kartongbitar och tejpa för hålen som gör att man kan se in i ugnen från sidorna. Mina barn har inte uppfattat hålen som något konstigt och därför har jag lämnat dem som de är. Barnen tycks uppfatta det som fler tillvägagångssätt för att uppnå en god måltid. Smaklig måltid!

A Simple Little Notepad

Friday, October 2nd, 2009 | Decorations, Nice present, Paperwork | 1 Comment

text in Swedish below

notepad

Create a notepad from a wad of paper with simple means. Make the cover out of a thicker, more textured piece of paper. With a sharp paper knife, cut small grooves a short distance from the spine of the notepad and bind with a rubber band. Later on, if you want to have a single piece of paper from the notebook it’s easy to rip out. The rubber band can be decorated with beads, for instance.

notepad_corner

The pattern you see is created using a technique called paste-paper. You cook up some book binding glue and blend it with acrylic color (see recipes in my previous blog entries: Boxes for all flavours and Paper-stars). Paint this mixture in a thick layer on the paper, which can be placed on top of a sheet of glass as a protection for your table. The glass is easily cleaned later on. Use different types of ‘tools’ to create patterns on the paper.

pastepaper

For instance, you could use a comb or bits of rubber cut into different patterns. You can even use cardboard clipped into different shapes to drag across the surface of the color to create different forms.

children's toys make nice stamps

One can stamp various patterns into the color – there is no limit to the possibilities!

tap stamp

sewn_patterns

You can even embroider into the paper if you wish.

_______________________________________________________________________

Ett litet lättsamt anteckningsblock

Med enkla medel kan man skapa ett anteckningsblock av en bunt papper. Omslaget kan göras av ett grövre papper. Man sågar små jack en bit från ryggen och fäster ihop bunten med en gummisnodd. Vill man senare lossa ett papper går det bra att bara dra ut det. Gummibandet kan dekoreras med pärlor eller figurer.

Mönstret är gjort i en teknik som kallas klistermarmorering. Man kokar bokbinderilim (se recept i mina tidigare inlägg: Boxes for all flavours and Paper-stars) och blandar limmet med akrylfärg. Måla sedan på blandningen ganska tjockt lager på papperet som med fördel kan placeras på en glasskiva som skydd och som sedan är lätt att rengöra. På färgen drar man sedan med olika verktyg för att skapa mönster. Det kan vara en kam eller gummiskrapor klippta i olika mönster. Man kan även använda kartong som man klipper till och sedan drar över papperet för att skapa former. Man kan stämpla olika saker i färgen, här finns inga gränser. Man kan även brodera i papperet om man önskar.

__________________________________________________________________

More ways to create colorful containers

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Paperwork, Storage, tin cans | No Comments

text in Swedish below

Mickey Mouse and Donald Duck in space

Here comes a follow-up to my entry about transforming metal cans into something useful in All that metal. At garage sales which have become enormously popular there are usually quite a lot of children’s books. Many are so damaged that they will never find a new owner and will eventually be thrown away. I have begun to gather these in order to repair other books or, if this is not possible, to bring new life to the story, so to speak, in other ways.

Text from book inside

A story about Donald Duck and Mickey Mouse on a space adventure covered two metal cans with two images on each container. I attached the text from the book on the inside of the cans so that it can be read at the same time as the pictures cover the outside. You cannot read the whole story of course but it opens up the possibility of inventing new stories using your fantasy.

mowgli

Mowgli and his friends were collapsing in their book  and  instead got to build a pyramid of newly dressed cans with tops. The story is well known and so just the images can tell the story for those who look at the containers. These containers are perfectly suited to being stored up in a book shelf!

Pile of tincans with Mowgli and friends

——————————————————————————————————

Fler sätt att “göra” burkar

Här kommer en uppföljning av ett tidigare inlägg för att klä in burkar i olika material, All that metal. På loppisar, som fått ett enormt uppsving, finns en hel del gamla barnböcker. Många så trasiga att de aldrig finner någon ny ägare utan slutligen slängs. Jag har börjat samla på mig dessa för att kunna laga böckerna eller om inte detta är möjligt väcka nytt liv i sagan på olika sätt.

En historia om Kalle och Musse på rymdfärd fick klä två konservburkar med två bilder på varje burk. Texten från boken fäster jag på insidan av burken så att den kan läsas samtidigt som man ser på bilden. Sagan blir inte helt fullständig på detta sätt men den kan bidra till att skapa nya sagor i fantasin.

Mowgli och hans vänner höll på att falla isär i sin bok och fick istället bilda en pyramid av klädda konservburkar med lock. Sagan är välkänd och bara bilderna i sig kan berätta sagan för den som betraktar burkarna. Dessa burkar kan mycket väl förvaras i bokhyllan!

Never say Näver again

Friday, August 21st, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

birchbark and roll of paper

Birch bark (näver in Swedish) is a material with an exclusive feel with its beautiful color and texture. One of its characteristics is that it rolls together when it comes off the tree. Swedish forests are overflowing with this type of bark, particularly in areas where the forests have been harvested. One should only use bark that is from harvested trees or lying on the ground, not from live trees. Aside from bark, I’ve found some old paper refill rolls from an old accounting machine of the type that no one uses any more. Why not combine?

birchbark

Start with finding a piece of rolled bark that fits your paper roll. Birch bark is a relatively stiff material which can be softened by cooking (a time-consuming and complicated process). In this case, I want to use the stiffness of the material to hold the paper roll together. Clean up the back side of the birch bark roll removing the thinner parts of the bark.
 birchbark close-up

You can tear along the length of the bark fiber but if you want to have straight edges use scissors or a sharp knife. 
 birchbark and roll of paper

Fit the roll with paper into the bark. The bark must hold the paper at the same time as it allows rolling out.

Roll of paper for small notes in bichbark

The roll is ready for use. It’s easy to take along with you and the paper can be torn along the edge of the birch bark and used for making notes.

—————————————————————————————————————————————-

Never say Näver again

Bark från björk är ett exklusivt material med dess vackra färg och yta. Den har också den egenskapen att den krullar sig då den lossnat från träden. Barken finns i överflöd i de svenska skogarna, speciellt i områden där skog har avverkats. Man får endast använda bark som ligger på marken – absolut inte dra barken från träden. Förutom barken fann jag en del pappersrullar till en gammal räknemaskin som för länge sedan är borta. Varför inte en kombination?

Börja med att hitta en rullning som passar din pappersrulle. Näver är ett relativt styvt material men kan mjukas upp genom att kokas (en tidsödande och komplicerad process). I detta fall vill jag använda styvheten till att hålla fast rullen. Rensa baksidan av näverrullen från tunnar delar av barken.

Man kan riva läng med barkens fibrer men vill man ha rakare kanter använder man sax eller skärkniv.

Passa in rullen med papper i barken. Pappersrullen måste hållas på plats men samtidigt måste man kunna rulla ut papper från rullen.

Rullen är färdig för användning. Den är lätt att ta med sig och papperet kan rivas av längs med kanten av nävern och användas för små anteckningar.

Make your own paper

Wednesday, July 15th, 2009 | Paperwork | No Comments

structure

Text in Swedish below

If you have a spare day and an old food processor or hand-held beater, you have the opportunity to make your own paper.

You need a big tub or bowl, water and some old blankets or towels. These will be used as the intermediate layers that give the paper its structure. They can be washed and reused afterwards. The size of the fabric must be larger than the mold used to make the paper. The mold can be purchased at hobby stores or made at home. Search the Internet! A tip: http://www.pioneerthinking.com/makingpaper.html

Procedure:

1. Rip paper and other cellular material that will make up the paper into small pieces of about 2 cm or 0.8 inches. Place it in a small tub or bowl with water and let it stand so that the shreds soften, if possible until the following day.

2. Take a handful of paper pieces and blend these into the small bowl. Choose soft paper such as paper napkins. This will make it easier for the food processor or beater to break down the paper to a fine mass that resembles porridge. The print on newspaper will result in dark paper.

pulp for making paper

3. Pour the paper mass in the small bowl into a larger tub or bowl and add a generous amount of water so that the mixture becomes like porridge. Mix in a teaspoon of wood glue blended with a bit of water, which will eventually make it easier to write on the paper.

4. Always re-stir the mixture prior to immersing the mold in the tub or bowl. The paper mass will settle inside the frame on top of the net. Lift up the mold and shake it lightly back and forth so that the paper mass distributes itself evenly before all of the water runs through. The appearance of the paper depends on how fine the paper mass is and how much water you use. Controlling this is something you learn by experience!

paperframe

5. Turn the wet paper onto the blanket or towel. Cover the paper with another blanket or towel  to press out the water. You can press several paper layers simultaneously using wooden slabs or a flower press.

6. Carefully loosen the paper from the blankets and/or towels and hang  up using laundry pins on a line or, alternatively, hang up the whole fabric which is simpler although it takes a longer time for the paper to dry.

Hanging paper

7. Don’t throw away the remaining paper porridge! Let it dry and reuse at another time or take it for recycling.

I have used quite a rough blanket to give structure to the surface of my paper. I have even tried inserting plants, leaves and wood of various kinds (removing them later on) to create a pattern on the paper (watermark). You can also achieve fascinating structure in paper  by using lace and crocheted materials.

You can place flowers or other plants into the water which then become a part of the paper. You can color the water or add in glitter. Search the Internet for inspiration! Below you can see a paper box covered using a collage technique with ripped handmade paper and old bookmarks.
paperbox

In western Värmland, 20 kilometers or 32 miles east of Arvika in Sweden, you can find the well-known paper factory, Gullsby Paper Mill. Watch the film about what it was like to make paper the old-fashioned way where the raw material is re-used linen or cotton. Here you can see how important it is to keep the mass in constant motion so that it doesn’t sink to the bottom. Visit: http://www.gullsby.com/film/Pappersfilm.mpg

____________________________________________________________

Gör ditt papper

Om du har en dag över och en kasserad matberedare av den kraftigare sorten eller en kasserad handmixer föreligger tillfället att göra eget papper.

Du behöver en stor balja, vatten och några gamla filtar, handdukar eller disktrasor. Det är dessa mellanlägg som ger papperet dess struktur. De tvättas och återanvänds sedan efter användning. Storleken på dessa bör vara större än den däckel (pappersformen) som används för att skapa papperet. En däckel  finns att köpa i en del hobbybutiker och museibutiker eller går att snickra ihop själv. Sök på nätet!  Tips (text endast på svenska):http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/egenform.htm

Tillvägagångssätt:

1. Riv papper och cellstoff i mindre bitar, ca 2 cm stora. Lägg dem i baljan med vatten och låt det stå så att bitarna löses upp något, helst till nästa dag.

2. Ta en näve med pappersbitar och mixa sönder dessa. Välj helst mjukt papper eller pappershanddukar. Det blir då lite lättare för vispen/mixern att arbeta sönder papperet till en fin massa likt välling. Trycksvärtan från tidningar ger ett mörkt papper.

3. Häll pappersmassan i baljan och tillsätt mycket vatten.  Blanda ned en tesked trälim utblandat i lite vatten så att det blir lättare att skriva på pappret.

4. Rör alltid om innan du doppar ned däckeln. Massan lägger sig i nuti ramen ovanpå nätet. Ta upp däckeln och skaka lite smått fram och tillbaka så att massan fördelas jämnt innan allt vatten runnit av. Beroende på hur fin massa och hur mycket vatten du har blir papperets utseende olika, hur man kan ta kontroll över detta får man genom erfarenhet lära sig.

5. Stjälp över det våta papperet på filt eller handduk. Täck papperet med en ny filt/handduk och lägg i press för att trycka ut vattnet. Man kan pressa flera pappersark samtidigt med hjälp av träskivor och skruvtvingar eller en växtpress.

6. Lossa försiktigt pappersarket från filten/handduken och häng upp arken med klädnypor på en lina eller häng upp hela filten – enklare men det tar längre tid för papperet att torka.

7. Spola inte ner överbliven pappersmassa i handfatet! Låt massan torka, återanvänd vid annat tillfälle eller kasta i returlådan.

Jag har använt en ganska grov filt som mellanlägg för att ge papperet en grovstrukrur i ytan. Jag har även provat med att lägga emellan växter, blad, trådar i olika former, som man sedan tar bort, för att göra en prägling (vattenmärke) i papperets yta. Spännande struktur i papperet får man också genom att använda spetsar och virkade dukar som mellanlägg.

Man kan även lägga i blommor eller växtbitar i vattnet som sedan “bakas” in i papperet. Man kan färga vattnet och hälla i glitterflingor. Sök vidare på nätet för inspiration! Nedan en papperslåda klädd i collagemetod med rivna handgjorda papper samt gamla bokmärken.

I västra Värmland, två mil öster om Arvika i Sverige, ligger det anrika handpappersbruket Gullsby Handpappersbruk. Se filmen om hur det ser ut då man gör papper på gammaldags vis där råvaran är lump, det vill säga kasserat linne- eller bomullstyg. Här ser man också hur viktigt det är att hålla massan i ständig rörelse så att den inte sjunker till botten:
http://www.gullsby.com/film/Pappersfilm.mpg

A Napkin Holder for Note Paper

Friday, June 12th, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage | No Comments

Text in Swedish below

I found a napkin holder at a junk sale – quite a regular model that one sees around all of the time. I also have a pile of paper from my days working at a used bookstore and printing shop which I use for making notes. To make it easier to keep my paper pile in order and to make it nicer to have on my work table, a combination of these two items seems to be in order.

The width of my notepaper fits the holder but I have to cut it with a sharp paper knife lengthwise. I cut a few sheets at a time so that it doesn’t fray at the edges. (see my previous blog entry, The Written Word in the Hand-made Notebook).

Cut paper with sharp cutting knife.

Check with your local printer as to whether they have leftover paper and perhaps you’ll think of other solutions?

Tin and metal obviously matches my reused tin cans!

Paperholder on desk

——————————————————————————————————————————————

En servetthållare för anteckningslappar

Jag fann en servetthållare på en loppis, en vanligt förekommande modell. Jag har även en bunt papper från mina dagar i ett antikvariat/tryckeri som jag använder till anteckningar. För att göra det enklare att hålla ordning på pappersbunten och för att göra den vackrare att ha framme på skrivbordet tycks en kombination vara på sin plats.

Pappersbunten passar bra i hållaren på bredden men jag skär till den på höjden med en vass mattkniv. Jag skär några blad i taget så att de inte rispas upp i kanterna (se mitt tidigare inlägg The Written Word in the Hand-made Notebook).

Hör med ditt lokala tryckeri om de har spillpapper över och kanske kommer du på en annan möjlig kombination?

Plåtmaterialet matchar ju mina återvunna konserveringsburkar!

The Written Word in the Hand-made Notebook

Thursday, March 5th, 2009 | Nice present, Paperwork | No Comments

Text in Swedish below

I love to make notebooks for sketching and writing in. They pile up in the shelves and are almost never used as I find it nail-biting to set pen to paper on the first page – imagine if my first markings were ugly! Then I change my thinking and realize that I can create loads of new ones. They also make wonderful presents.

Rummage through your paper. Sometimes you can find just the thing to use where you least expect it. In my case, I found old pillow covers that had still not been unpacked, wrapped in a rough sort of paper perfect for a notebook cover.

Use A4 paper or whatever size fits with the size of your cover. In this case, I use A4 paper and fold it vertically. Folding the A4 or other sized paper against the direction of the fibers can result in the fold being thick and unco-operative. For this reason, always fold the paper with the direction of the fibers. For A4 paper this means folding vertically along the height of the paper rather than horizontally (as for A5). I need to trim the paper with a cutter and a ruler to fit the cover, but I’ll do that later.

Using a stapler that I can open right out. I press in three staples from the outside, taking care to have a soft surface underneath (preferably a soft cork pin board). I bend in the staples myself on the inside of the paper.

Remember that the more pages you have in your notebook (i.e. the larger the number of  A4 or other sized pages you bind with the stapler), the more paper you’ll have to trim away so that it doesn’t stick out from under your cover. When you work with your paper knife and ruler make sure that you work with a light hand and only take a few papers at a time with repeated movements. If you press too hard when you cut, there is quite a risk that the paper isn’t cut clean at the edges.

What can you find that could be an attractive cover?

_____________________________________________________________________

Det skrivna ordet i det handgjorda blocket

Jag skapar gärna anteckningsböcker för att teckna och skriva i. De radar upp sig i hyllan och blir nästan aldrig använda, det är ju så läskigt att sätta pennan på det första arket – tänk om det blir fult! Men så ändrar jag min tanke och tänker att jag kan göra massor av nya. De blir också utmärkta presenter att ge bort.

Leta runt bland dina papper. Ibland kan man hitta material där man minst anar det. Äldre örngott som ännu inte var uppackade låg instoppade i lite grövre papper. Använd A4 eller anpassa storleken efter det som ska bli omslag. I detta fall viker jag A4 papperet på höjden. Om du viker ett papper mot fiberriktningen kan det lätt bli tjockt och vågigt i falsen (viket). Därför viker man längs med fiberriktningen. På ett A4 innebär detta att man bäst viker det längs med höjden och inte på mitten (A5). Det behöver beskäras lite men det gör jag senare med en kniv och stållinjal.

Med en häftklammer, som fälls ut, trycker jag in tre klamrar från utsidan mot ett mjukt underlag, gärna en anslagstavla (kork) och sedan viker jag in klamrarna från insidan.

Tänk på att ju tjockare pappersbunt, desto mer kommer att sticka ut på bredden, åtgärda genom att beskära kanterna. När du arbetar med mattkniven och stållinjalen ska du vara lätt på handen och bara skära igenom några få papper åt gången med upprepade rörelser. Om man tar i för hårt är det lätt hänt att papperet rispas upp i kanterna.

Vad kan du hitta som kan bli till fina omslag?


Paper-stars

Wednesday, December 24th, 2008 | Decorations, Paperwork | 2 Comments

Text in Swedish below

Here is an easy way to make a Christmas star to hang in your window:

If your egg cartons are shaped like mine (see below) this will work well. Tear out the bit in the middle in one piece.

Sew together the edges and attach a thread to hang up the star in the window or wherever you like. Try to get it to hang as straight as possible.

If you want to develop the concept, as I think you just might, I recommend a papier-mache technique with wallpaper glue and newspaper which you then paint. Your creation can become very pretty indeed with some silk paper in different colors. Experiment away!

Paste
1 cup cold water
1 cup flour
2 1/2 cups boiling water
3/4 tsp. oil of wintergreen

Mix the cold water and flour together, stirring until smooth. Add the boiling water and mix well. Pour the mixture into the top of a double boiler. Cook over low heat until smooth. Remove from heat. When the mixture is cool, add the oil of wintergreen.


——————————

Ett enkelt sätt att på egen hand göra en julstjärna att hänga i fönstret:

Äggkartong, den större varianten, riv ut delen i mitten i ett stycke.

Sy ihop ändarna och fäst en tråd att hänga upp stjärnan på önskad höjd. Försök att få den så rakt som möjligt.

Om man vill utveckla konceptet, som jag tänker mig att man kanske vill, rekommenderar jag papier-machie teknik med tapetklister och tidningspapper som man sedan målar. Vackert kan det också bli med tunt silkespapper i olika färger. Experimentera er fram!


All that metal

Tuesday, December 23rd, 2008 | Nice present, Paperwork, Storage, tin cans | No Comments

Text in Swedish below

Tin cans in waiting to be recycled insist upon my attention. What could one use them for? We try to purchase paper-packaged goods whenever possible – it seems more environmentally friendly. One could start crushing tomatoes. Doesn’t sound too hard, does it?

Changing the appearance of the tins seems like a predictable way to seize upon the issue, so why not start there? One approach is simply to wash the tins in warm water so that the label swims off and an attractive round stripe pattern emerges. If you have different types of tin cans, you’ll notice that they have different metallic shades.

An alternative is to handle them as with the boxes in my previous entry: paint them (talk to your local paint shop about water-based environmentally-friendly paints that work on metallic surfaces) or paste decorative paper onto the outer surface. Personally, I am hopelessly in devoted to a Japanese paper called Chiyogami (Yuzen). I wash out the tins thoroughly, take out the pliers and turn the sharp metal edges inward. Using glue I attach the new paper to the old tin label. Further options are to decorate the inside of the tin with more modest paper and even put a bit of felt on the bottom to protect the surface that it will stand on.

Areas of Use: Jewelry storage, desk equipment (pens, pencils, scissors, etc.), loose receipts, keys, tickets, glasses, spices (I know there are plastic tops that fit these tins but I don’t know where one can find them), as gift containers for little cookies, nuts and dried fruits (Check Julie’s Kitchen for Little Cookies!). What might you use your tins for?

I thought also of asking my local pizzeria whether I can take over their super-sized tin cans. Those would be very decorative for my children’s toy building blocks and my long paint brushes. Perfect as drums for my son, or perhaps they will become something else that he can climb up on? Hmmm…maybe we’ll have pizza tonight.

For an unending variety of washi:

www.japanesepaperplace.com

www.paperstudio.com

______________________________________________________________

All denna plåt

Plåtburkar i väntan på återvinning pockar på min uppmärksamhet. Vad skulle man kunna använda dem till? Vi försöker att handla pappersförpackningar då det går, det är väl ändå det miljövänligare alternativet? Man kan ju börja krossa tomater själv, det är ju inte ens svårt!

Ändra utseendet känns som en förutsägbar angreppsvinkel så jag börjar där. Antingen genom att bara tvätta dem i hett vatten så att etiketten lossnar och en vackert randig plåtlyster framträder. Har man olika sorters plåtburkar finner man snart att de alla har olika nyanser av plåt.

Eller så gör man som med lådorna i föregående inlägg: man målar dem med färg (hör med din färghandlare om vattenlösliga, miljövänliga alternativ som fäster på plåt) eller limmar dekorativt papper på burken. Själv är jag ändlöst förtjust i de japanska papperna, Chiyogami (Yuzen). Jag diskar ur burkarna ordentligt. Tar en tång och trycker in den vassa kanten på insidan. Med lim fäster jag papperet på burkens gamla etikett. Om man vill kan man klä insidan med enklare papper och även sätta en bit sammetstyg i botten för att skydda underlaget.

Användningsområden Förvaring av smycken, allt för skrivbordet (pennor, saxar osv) kvitton som behöver sparas, nycklar, biljetter, glasögon, kryddor (jag vet att det finns plastlock som passar till plåtburkar, men vart får man tag i dessa?), som presentburkar för pepparkakor, nötter och torkad frukt (Kolla in Julie’s Kitchen receptet på Little Cookies!). Vad skulle du använda dina burkar till?

Jag tänker också att jag ska fråga min pizzabagare om jag kan överta några av deras enormt stora plåtburkar. Dessa skulle bli väldigt dekorativa för barnens klossar och mina stora målarpenslar. Perfekt som trumma till min son, eller blir det bara något ytterligare han kan använda att klättra på. Hmm..kanske det blir en pizza till middag.

För oändligt många sorter av washi:

www.japanesepaperplace.com

www.paperstudio.com