Fun things to do together

Gifts in Painted Art


Of course one can purchase beautiful wrapping paper. However, you can also make your own which adds that little extra to the gift. Aside from the sort of glued mache which you can decorate paper with (see my previous entry A Simple Little Notepad), you can get some help from the children in your surroundings. Give them large sheets of paper, big paint brushes and wonderful color - you are guaranteed to end up with many different types of wrapping paper to choose from as weddings, graduations, birthdays and other events happen.

___________________________________________________________

Målad konst kring gåvor

Visst kan man köpa vackra omslagspapper. Men man kan också skapa sina egna vilket ger en extra dimension till gåvan som ska slås in. Förutom den typ av klistermarmorering som kan dekorera papper, se mitt tidigare inslag (A Simple Little Notepad Ett litet lättsamt anteckningsblock), så har jag här tagit hjälp av barn i min omgivning. Ge dem stora papper, stora penslar och härlig färg – det kommer garanterat att bli många olika omslagspapper att välja mellan då bröllop, student, födelsedagar eller annat stundar.

A stove in red

text in Swedish below

When you are small it can be fun to have a stove (and when you are bigger hopefully too!). You can make this version with a used carton or box. cardboard stoweI found this carton which was already red on the outside and black on the insde. I cut out a door for the oven and cut away two of the flaps on either side which I taped to the inside to create a bottom for the oven. I cut out some hot plates from black paper which I glued to the top of the carton. If you want to make this project more advanced you can also make create heat controls. open

Tape up the sides so that holes remian for looking into the oven. My children don’t find these strange and see them more as an advantage in making tasty food. Enjoy your meal! one side of the stowe looking in to the owen

______________________________________________________________

En spis i rött

Man kan tycka att det är skoj med en spis då man är liten och förhoppningsvis även då man blir större. Denna variant gör man själv av en begagnad kartong/låda.

Den kartong som jag hittade var redan rödfärgad på utsidan och svart inuti. Jag skar upp en lucka för ugnen och skar bort två av flikarna på vardera sidor som jag tejpade fast inuti som en botten i ugnen. På toppen klippte jag till plattor i svart papper och limmade fast. Vill man göra det hela lite mer avancerat kan man skapa reglage.

Använd ytterligare kartongbitar och tejpa för hålen som gör att man kan se in i ugnen från sidorna. Mina barn har inte uppfattat hålen som något konstigt och därför har jag lämnat dem som de är. Barnen tycks uppfatta det som fler tillvägagångssätt för att uppnå en god måltid. Smaklig måltid!

A soft house

Tuesday, April 27th, 2010 | Fun things to do together, Nice present | No Comments

text in Swedish below

Instead of purchasing a mass produced play house made of plastic (which can also feel like it isn’t the healthiest for the kids) you can reuse old bed sheets and bits of fabric that are just lying in your closets without a home.  Sew a soft house for your little ones which is easy to pack away when they are done playing. The house below is made to fit a rectangular table and as you can well understand the variations are innumerable.

kitchentable

Keep the construction simple so that the sewing will be easy. All of the seams can be visible on the inside and the outside and become part and parcel of how the house looks. This house only has two walls and for these a slightly stronger fabric has been used. The bed sheet has been used on the roof to hold up the walls. The doors can easily be folded up.
detail

The windows can be strengthened with another type of fabric and a pretty curtain can be attached to the inside.
window from outside

Another variation is to use an old sheet on a round table and to give it some weight by sewing in a thick rope. Fold about 10 cm or 4 inches at the top and sew so that you can thread in the rope along the length of the sheet. The rope functions as a weight on the table at the same time as it doesn’t hurt the children if it is pulled down, which can easily happen if there are several playing. roundhouse of fabrics spread out on floor

Do you have other ideas about how a soft house can be decorated? Get going! house that suits round tables
__________________________________________________________

Ett mjukt hus

Istället för att köpa ett massproducerad lekhus gjort i plast, vilket kan kännas tveksamt för hälsan för de små, så kan man återanvända ett gammalt lakan och gamla tygbitar som ligger i skåpen och inte vet vart de passar. Sy ett mjukt hus till dina små vänner, lätta att packa undan då leken är färdig. Huset nedan är skapat för att passa ett rektangulärt bord och som ni förstår är variationsmöjligheterna på hur dessa kojor kan se ut oändliga.

Håll konstruktionen enkel så att det blir lätt att sy. På insidan och utsidan kan alla sömmar synas och det blir en del av hur huset ser ut. Detta hus har bara två väggar och till dessa har ett lite kraftigare tyg använts. Som tak har ett lakan användts på för att hålla ihop väggarna. Dörren går enkelt att fälla upp.

Fönstren kan förstärkas med tyg av annat slag och en vacker gardin kan fästas på insidan.

En annan variant är ett gammalt lakan som knytas ihop med ett rep upptill och passar på ett runt bord. Vik in ca 10 cm upptill och sy för att sedan trä in ett rep eller snöre längs med hela långsidan. Ett grovt rep fungerar som tyngd på bordet och gör inte illa barnen om kojan dras ned, vilket kan hända om man är flera som leker.

Har du andra idéer om hur huset kan dekoreras? Sätt igång!

Decorate your Table for the Holiday Season

Saturday, November 28th, 2009 | Decorations, Fun things to do together, Nice present | 2 Comments

text in Swedish below

colourfull settings

This table decoration fits for many different types of events. One can vary the color of the ribbon used for holding the greens in place.

Decorate a rounded pole with branches, leaves and flowers. Wind a ribbon or rope around the pole to hold everything in place. At each end of the pole, attach a small wooden block with a nail or using glue to lift the pole up from the surface.

This decoration looks beautiful on the table over a long period of time, even after the decor has dried out.

Idea credited to Jerker Persson & Lena Svenonius, Björkö-Arholma, Sweden.

Table decoration
____________________________________________________________________________

Dekorera bordet i högtidsstund

Denna bordsdekoration passar för många olika tillfällen. Man kan variera färgen på bandet som man använder för att hålla växtligheten på plats.

En rundstav kläs med grenar, kvistar, blad och blommor. Runt staven, för att hålla allt på plats, virar man ett band eller snöre. I båda ändar av staven fäster man en liten kloss för att höja staven från bordet några cm. Dessa kan fästas på stavens ändar med spik eller lim.

Denna dekoration kan ligga kvar på bordet under en längre tid då växtligheten torkar och fortsätter att vara vacker.

Upphovsmän: Jerker Persson & Lena Svenonius, Björkö-Arholma, Sverige.

__________________________________________________________________

A Unique Necklace

Saturday, November 28th, 2009 | Decorations, Fun things to do together, Nice present | No Comments

text in Swedish below

necklace made of wood

One day I found myself holding a necklace that captured my interest. Small cylinders were attached to a pretty string with knots between each piece.  I looked at it more closely. Each cylinder was a small bit of wood with a hole in it.

After sawing a thin branch into small bits can one pass a needle through the middle with a rope and create a necklace? Does one have to bore a hole? If you’ve got time to investigate the matter before Christmas, this could be a very beautiful and unique gift for the holiday season.

a necklace made of wood

________________________________________________________________________________________

Ett unikt halsband

I min hand fann jag en dag ett halsband som fångade mitt intresse. Det var små cylindrar satta på ett vackert snöre med en knut mellan varje bit. Jag kikade närmare. Varje cylinder var en liten bit trä med ett hål i.

Efter att ha sågat en gren i små delar kan man sedan med en nål sticka igenom träbiten och skapa ett halsband? Måste man borra hålet? Om ni har möjlighet att undersöka saken så kan detta bli en mycket vacker och unik gåva kring juletid.

__________________________________________________________________

The Elves’ House

Saturday, November 28th, 2009 | Decorations, Fun things to do together, Nice present | No Comments

text in Swedish below

House for various inhabitantsIf someone is wondering where Santa’s little elves are going to live and if you haven’t got a barn with hay, I can show you how to make a simple abode for them. When I was a little girl, I got this playful house for my elves from my mother and grandmother as a Christmas present.

Take a thicker sort of fabric and mark where the hanger will be placed. decorate the fabric on one side with different bits of spare fabric for the roof, windows and balconies. Use zig-zag stitches so that it doesn’t take too long to sew them on. Sew on a backing of fabric, leaving the bottom open so that you can slip in the hanger and then sew together.

Sewn togheter

If possible, crochet some fantasiful figures or let other dolls move into the house which you hang up against the wall at a convenient height for play.

fingerdolls

___________________________________________________________________________________________

Tomtarnas hus

Om någon undrar vart tomtarna ska bo, om ni inte har något stall, så kan jag visa en enkel boning. Då jag var liten fick jag detta lekfulla hus av min mamma och mormor i julklapp. Ta ett lite tjockare tyg och markera vart galgen ska placeras och dekorera tyget på ena sidan med diverse tyglappar för tak, fönster och balkonger; sicksacksömn så att det inte tar alltför lång tid. Sy sedan ihop på avigsidan och trä på galgen och sy sedan ihop nedtill på rätsidan.

Virka om det är möjligt fantasifulla figurer eller låt andra dockor få flytta in i huset som hängs upp på väggen i lagom lekhöjd.

__________________________________________________________________

The Vanishing Stool

Friday, October 2nd, 2009 | Decorations, Fun things to do together | No Comments

text in Swedish, below

kitcehn_stool2We inherited an old kitchen stool with a worn pillow and worn legs. It seemed always in the way and it felt as though one wanted to store it away and only take it out when it was really needed, which is quite often. We had a bit left from our flooring which could be used. We camouflaged the stool and are now very pleased to show it up.

kitcehn_stool1

__________________________________________________________________________

En försvinnande pall

Vi ärvde en gammal kökspall med sliten dyna och fotsteg. Den stod alltid i vägen och det kändes som man ville ställa undan den och bara ta fram den då man behövde den, vilket är ganska ofta. Vi hade kvar några spillbitar av vårt köksgolv som kom till användning. Vi kamouflerade pallen och trivs nu med att ha den framme.

__________________________________________________________________

Color in water

Sunday, August 23rd, 2009 | Fun things to do together | No Comments

To explore the boundaries of fantasy one doesn’t require much equipment. Painting outside with water can stimulate children to move about, touch new surfaces and understand how water affects color and materials. They can enjoy this sort of mess-free painting where the surface painted upon assumes greater importance and where clothing doesn’t have to be washed afterwards.

painting with water

How does the surface affect the water painting? What surface does the water look best on before it dries? This summer we painted the veranda, the chairs, the walls, the doors and eachother.

painting with water on wood

It is even possible to be outside and paint in the winter. Water colors on snow and ice sculptures can become great art.

—————————————————————————————————————————

Måla i vatten

För att skapa och utforska fantasins gränser behövs inte många hjälpmedel. Att måla utomhus med vatten kan stimulera barn att röra sig i miljön, känna på ytor, förstå hur vatten påverkar färger och material, använda mycket eller lite vatten. Njut av det kladdfria målandet där materialet som målas på får en viktig roll. Och där kläder inte behöver tvättas efteråt.

Hur påverkar underlaget vattenmålningen? Vilket material syns målning bäst på (innan det torkar). Denna sommar målade vi verandan, stolarna, väggarna, dörrarna och varandra.

Det är möjligt att även till vintern vara utomhus och måla. Med vattenfärger på snö- och isskulpturer kan man skapa stor konst.

Reusable Play Dough!

Saturday, May 30th, 2009 | Fun things to do together | No Comments

Play-do

Text in Swedish below

A Recipe for play-dough:

This fun little recipe is not for making figures for keeping, rather for having masses of fun on several occasions.

5 dl or 2 cups flour
2 dl or 1 cup salt
5 dl or 2 cups boiling water
1,5 tbsps vegetable oil
2 tbsps citric acid
food coloring for the dough. Add to the hot water.

Use your hands and form the dough

Blend the dry ingredients. Alum, the usual ingredient used for making dough, irritates the skin so don’t let children handle it. An alternative is to use citric acid in powder form.

Boil the water and add food coloring.

Add the vegetable oil and water to the dry ingredients. Blend into a smooth dough and let cool.

Store the dough in a sealed plastic bag or in a sealable container and place in the refrigerator when play is over. This dough can be reused several times.

Good luck!

___________________________________________________________________________________________

Bästa sortens play-do

Recept på play-do. Denna lerdeg fungerar inte för att göra figurer som ska sparas; bara för att ha enormt roligt med vid flera tillfällen.

5 dl or 2 cups vetemjöl
2 dl or 1 cup salt
5 dl or 2 cups kokhett vatten
1,5 msk olja
2 msk citronsyra (istället för alun).
ev. karamellfärg, kakao, blåbär och gurkmeja att färga degen med. Häll i det kokande vattnet.

Blanda torra ingredienser. Alunet irriterar huden så låt inte barnen blanda det i degen, ett alternativ är att använda citronsyra.

Koka upp vatten och häll i eventuell färg i vattnet.

Häll oljan och vattnet i det torra. Blanda degen tills den blivit smidig. Låt den svalna något.

Stoppa degen i plastpåse eller burk i kylen när leken är över, degen går att använda flera gånger.

Lycka till!