About Sharing Thrift

In this blog I will share with you my ideas about using and reusing things at a low cost. Not only because the most environmentally efficient form of recycling is re-use but also because this is an opportunity to use one’s creativity and practical skills which I think is forgotten in a consumer society.

The purpose of this blog is to stimulate creative thinking about things that we might otherwise ignore or just dispose of. If you need more information about how to create the things that I suggest you are most welcome to send an e-mail or leave a comment and I’ll get back to you. There is usually more than one way to create something and all suggestions that spur our creative energies are welcome.

My points of departure, heredity and environment have taught me to be a thrifty person (some might call me stingy!). My studies in fine art have shown me the possibilities: that you can take one thing and place it in a different context and thereby you have created art! It’s not all that simple but it has been my way of looking at things for some time now.

I hope this blog can become an inspiration for you and that you eventually would like to share your thrifty ideas with me and other readers around the world. By doing so you can contribute to a respectful and creative way of looking at the world that is fundamentally important. Send images and texts to johanna@nordicwellbeing.com or leave a comment on this blog.

I denna blogg vill jag dela med mig av idéer kring hur man kan återanvända och använda saker till en låg kostnad. Inte bara för att betona att den mest miljövänliga form av användning är just återanvändning utan även för att det stimulerar det kreativa sinnet och det praktiska handlaget. Detta tror jag lätt kan glömmas bort i det konsumtionssamhälle vi lever i.

Syftet med denna blog är att stimulera den kreativa tanken kring saker vi annars ignorerar eller betraktar som skräp. Om du behöver utförligare beskrivning kring hur saker jag skriver om är skapade får du gärna maila eller lämna en kommentar så att jag kan nå dig tillbaka. Det finns ju flera sätt att skapa något och alla förslag som bidrar till att vilja skapa eller vara kreativ i tanken är mycket välkomna.

Min utgångspunkt, arv och miljö har lärt mig att handla sparsamt, vissa skulle kalla det snålt… Mina studier inom konst har synliggjort möjligheterna: om man placerar något i en annan miljö så har du skapat konst! Det är inte alltid så enkelt som det låter men har varit ett förhållningssätt under en längre tid nu.

Jag hoppas att denna blogg kan bli en inspirationskälla för dig och att du också vill dela med dig av dina tankar och idéer till andra läsare världen över. Genom att göra det bidrar du till ett respektfullt och kreativt sätt att se på världen som är grundläggande viktigt. Skicka bilder och text till mig: johanna@nordicwellbeing.com eller lämna en kommentar här på bloggen.