A soft house

Tuesday, April 27th, 2010 | Fun things to do together, Nice present

text in Swedish below

Instead of purchasing a mass produced play house made of plastic (which can also feel like it isn’t the healthiest for the kids) you can reuse old bed sheets and bits of fabric that are just lying in your closets without a home.  Sew a soft house for your little ones which is easy to pack away when they are done playing. The house below is made to fit a rectangular table and as you can well understand the variations are innumerable.

kitchentable

Keep the construction simple so that the sewing will be easy. All of the seams can be visible on the inside and the outside and become part and parcel of how the house looks. This house only has two walls and for these a slightly stronger fabric has been used. The bed sheet has been used on the roof to hold up the walls. The doors can easily be folded up.
detail

The windows can be strengthened with another type of fabric and a pretty curtain can be attached to the inside.
window from outside

Another variation is to use an old sheet on a round table and to give it some weight by sewing in a thick rope. Fold about 10 cm or 4 inches at the top and sew so that you can thread in the rope along the length of the sheet. The rope functions as a weight on the table at the same time as it doesn’t hurt the children if it is pulled down, which can easily happen if there are several playing. roundhouse of fabrics spread out on floor

Do you have other ideas about how a soft house can be decorated? Get going! house that suits round tables
__________________________________________________________

Ett mjukt hus

Istället för att köpa ett massproducerad lekhus gjort i plast, vilket kan kännas tveksamt för hälsan för de små, så kan man återanvända ett gammalt lakan och gamla tygbitar som ligger i skåpen och inte vet vart de passar. Sy ett mjukt hus till dina små vänner, lätta att packa undan då leken är färdig. Huset nedan är skapat för att passa ett rektangulärt bord och som ni förstår är variationsmöjligheterna på hur dessa kojor kan se ut oändliga.

Håll konstruktionen enkel så att det blir lätt att sy. På insidan och utsidan kan alla sömmar synas och det blir en del av hur huset ser ut. Detta hus har bara två väggar och till dessa har ett lite kraftigare tyg använts. Som tak har ett lakan användts på för att hålla ihop väggarna. Dörren går enkelt att fälla upp.

Fönstren kan förstärkas med tyg av annat slag och en vacker gardin kan fästas på insidan.

En annan variant är ett gammalt lakan som knytas ihop med ett rep upptill och passar på ett runt bord. Vik in ca 10 cm upptill och sy för att sedan trä in ett rep eller snöre längs med hela långsidan. Ett grovt rep fungerar som tyngd på bordet och gör inte illa barnen om kojan dras ned, vilket kan hända om man är flera som leker.

Har du andra idéer om hur huset kan dekoreras? Sätt igång!

No comments yet.

Leave a comment