Color in water

Sunday, August 23rd, 2009 | Fun things to do together

To explore the boundaries of fantasy one doesn’t require much equipment. Painting outside with water can stimulate children to move about, touch new surfaces and understand how water affects color and materials. They can enjoy this sort of mess-free painting where the surface painted upon assumes greater importance and where clothing doesn’t have to be washed afterwards.

painting with water

How does the surface affect the water painting? What surface does the water look best on before it dries? This summer we painted the veranda, the chairs, the walls, the doors and eachother.

painting with water on wood

It is even possible to be outside and paint in the winter. Water colors on snow and ice sculptures can become great art.

—————————————————————————————————————————

Måla i vatten

För att skapa och utforska fantasins gränser behövs inte många hjälpmedel. Att måla utomhus med vatten kan stimulera barn att röra sig i miljön, känna på ytor, förstå hur vatten påverkar färger och material, använda mycket eller lite vatten. Njut av det kladdfria målandet där materialet som målas på får en viktig roll. Och där kläder inte behöver tvättas efteråt.

Hur påverkar underlaget vattenmålningen? Vilket material syns målning bäst på (innan det torkar). Denna sommar målade vi verandan, stolarna, väggarna, dörrarna och varandra.

Det är möjligt att även till vintern vara utomhus och måla. Med vattenfärger på snö- och isskulpturer kan man skapa stor konst.

No comments yet.

Leave a comment