Archive for August, 2009

Color in water

Sunday, August 23rd, 2009 | Fun things to do together | No Comments

To explore the boundaries of fantasy one doesn’t require much equipment. Painting outside with water can stimulate children to move about, touch new surfaces and understand how water affects color and materials. They can enjoy this sort of mess-free painting where the surface painted upon assumes greater importance and where clothing doesn’t have to be washed afterwards.

painting with water

How does the surface affect the water painting? What surface does the water look best on before it dries? This summer we painted the veranda, the chairs, the walls, the doors and eachother.

painting with water on wood

It is even possible to be outside and paint in the winter. Water colors on snow and ice sculptures can become great art.

—————————————————————————————————————————

Måla i vatten

För att skapa och utforska fantasins gränser behövs inte många hjälpmedel. Att måla utomhus med vatten kan stimulera barn att röra sig i miljön, känna på ytor, förstå hur vatten påverkar färger och material, använda mycket eller lite vatten. Njut av det kladdfria målandet där materialet som målas på får en viktig roll. Och där kläder inte behöver tvättas efteråt.

Hur påverkar underlaget vattenmålningen? Vilket material syns målning bäst på (innan det torkar). Denna sommar målade vi verandan, stolarna, väggarna, dörrarna och varandra.

Det är möjligt att även till vintern vara utomhus och måla. Med vattenfärger på snö- och isskulpturer kan man skapa stor konst.

More ways to create colorful containers

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Paperwork, Storage, tin cans | No Comments

text in Swedish below

Mickey Mouse and Donald Duck in space

Here comes a follow-up to my entry about transforming metal cans into something useful in All that metal. At garage sales which have become enormously popular there are usually quite a lot of children’s books. Many are so damaged that they will never find a new owner and will eventually be thrown away. I have begun to gather these in order to repair other books or, if this is not possible, to bring new life to the story, so to speak, in other ways.

Text from book inside

A story about Donald Duck and Mickey Mouse on a space adventure covered two metal cans with two images on each container. I attached the text from the book on the inside of the cans so that it can be read at the same time as the pictures cover the outside. You cannot read the whole story of course but it opens up the possibility of inventing new stories using your fantasy.

mowgli

Mowgli and his friends were collapsing in their book  and  instead got to build a pyramid of newly dressed cans with tops. The story is well known and so just the images can tell the story for those who look at the containers. These containers are perfectly suited to being stored up in a book shelf!

Pile of tincans with Mowgli and friends

——————————————————————————————————

Fler sätt att “göra” burkar

Här kommer en uppföljning av ett tidigare inlägg för att klä in burkar i olika material, All that metal. På loppisar, som fått ett enormt uppsving, finns en hel del gamla barnböcker. Många så trasiga att de aldrig finner någon ny ägare utan slutligen slängs. Jag har börjat samla på mig dessa för att kunna laga böckerna eller om inte detta är möjligt väcka nytt liv i sagan på olika sätt.

En historia om Kalle och Musse på rymdfärd fick klä två konservburkar med två bilder på varje burk. Texten från boken fäster jag på insidan av burken så att den kan läsas samtidigt som man ser på bilden. Sagan blir inte helt fullständig på detta sätt men den kan bidra till att skapa nya sagor i fantasin.

Mowgli och hans vänner höll på att falla isär i sin bok och fick istället bilda en pyramid av klädda konservburkar med lock. Sagan är välkänd och bara bilderna i sig kan berätta sagan för den som betraktar burkarna. Dessa burkar kan mycket väl förvaras i bokhyllan!

Make an old folder new!

Sunday, August 23rd, 2009 | Decorations, Nice present, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

Old used folders for storing paper seem to be just everywhere and there is still a need to use them. Freshen up an old folder with a worn out cover by sticking fabric to it. In the picture below you can see a ‘redressed’ folder to the right.

used binders

Cut the fabric and glue it onto the front of the folder. Let the fabric hang out on the sides as it will be folded in on the other side. The fabric doesn’t need to be hemmed. Best is to use a roller to achieve an even surface with the glue and then lay the fabric over it. Clumps of glue easily seep through the fabric. I’ve folded in the fabric along the green spine of the folder. Even out the fabric so that any folds even out.

cloth for the covers

Now that the front of the folder is done you can wrap the fabric around the rest of the folder. You need about 1,5-2 cm (just under 1 inch) of fabric in order to fold over and paste the fabric onto the inside covers.

cornerPress the corners together and fold down, gluing the fabric to the inside of the covers. There are various ways to do a corner but this approach is relatively simple.

fold downMake sure that the corners are well pressed down.

inside

Cut a piece of paper, possibly one with a nice patter, that can be used on the inside covers. In my case the folder was for A4 paper, a standard size in Sweden, so that I could use a ready-made size. Glue onto the inside covers and allow the paper to cover the fabric edges. Done!

result

——————————————————————————————————

En gammal pärm som ny!

Det vimlar av använda tomma pärmar för att förvara papper i och det finns fortfarande ett behov av att använda dem. Fräscha upp en gammal pärm med slitna pärmar (omslag) genom att limma fast tyg på dem. I bilden nedan finns en omklädd pärm till höger.

Klipp till önskat tyg och limma fast det på framsidan av pärmen. Låt det sticka ut på sidorna efersom det ska vikas in från andra hållet. Tyget behöver inte fållas. Använd gärna en roller för limma på pärmytan för att få en jämn limyta och lägg sedan tyget ovanpå. Större klumpar lim tränger lätt igenom tyget annars. Längs med den gröna ryggen har jag vikt in tyget. Jämna ut tyget så att alla veck rätar ut sig.

Då framsidan är färdig kan tyget klippas ytterligare runt pärmen, du behöver ha ca 1,5-2 cm för att vika in och limma fast tyget på insidan.

Kläm ihop hörnen och pressa ned upptill för att sedan klistra fast. Det finns ett flertal sätt att göra hörn på men detta är relativt enkelt.

Pressa ned hörnen ordentligt.

Klipp till ett papper som kan användas på insidan av pärmen, gärna vackert mönstrat. I mitt fall var pärmen för A4-papper, en vanlig storlek i Sverige, och jag kunde använda ett redan färdigklippt ark. Limma fast och låt det täcka tygkanten. Klart!

Never say Näver again

Friday, August 21st, 2009 | Decorations, Paperwork, Storage, paper | No Comments

text in Swedish below

birchbark and roll of paper

Birch bark (näver in Swedish) is a material with an exclusive feel with its beautiful color and texture. One of its characteristics is that it rolls together when it comes off the tree. Swedish forests are overflowing with this type of bark, particularly in areas where the forests have been harvested. One should only use bark that is from harvested trees or lying on the ground, not from live trees. Aside from bark, I’ve found some old paper refill rolls from an old accounting machine of the type that no one uses any more. Why not combine?

birchbark

Start with finding a piece of rolled bark that fits your paper roll. Birch bark is a relatively stiff material which can be softened by cooking (a time-consuming and complicated process). In this case, I want to use the stiffness of the material to hold the paper roll together. Clean up the back side of the birch bark roll removing the thinner parts of the bark.
 birchbark close-up

You can tear along the length of the bark fiber but if you want to have straight edges use scissors or a sharp knife. 
 birchbark and roll of paper

Fit the roll with paper into the bark. The bark must hold the paper at the same time as it allows rolling out.

Roll of paper for small notes in bichbark

The roll is ready for use. It’s easy to take along with you and the paper can be torn along the edge of the birch bark and used for making notes.

—————————————————————————————————————————————-

Never say Näver again

Bark från björk är ett exklusivt material med dess vackra färg och yta. Den har också den egenskapen att den krullar sig då den lossnat från träden. Barken finns i överflöd i de svenska skogarna, speciellt i områden där skog har avverkats. Man får endast använda bark som ligger på marken – absolut inte dra barken från träden. Förutom barken fann jag en del pappersrullar till en gammal räknemaskin som för länge sedan är borta. Varför inte en kombination?

Börja med att hitta en rullning som passar din pappersrulle. Näver är ett relativt styvt material men kan mjukas upp genom att kokas (en tidsödande och komplicerad process). I detta fall vill jag använda styvheten till att hålla fast rullen. Rensa baksidan av näverrullen från tunnar delar av barken.

Man kan riva läng med barkens fibrer men vill man ha rakare kanter använder man sax eller skärkniv.

Passa in rullen med papper i barken. Pappersrullen måste hållas på plats men samtidigt måste man kunna rulla ut papper från rullen.

Rullen är färdig för användning. Den är lätt att ta med sig och papperet kan rivas av längs med kanten av nävern och användas för små anteckningar.