Archive for July, 2009

Make your own paper

Wednesday, July 15th, 2009 | Paperwork | No Comments

structure

Text in Swedish below

If you have a spare day and an old food processor or hand-held beater, you have the opportunity to make your own paper.

You need a big tub or bowl, water and some old blankets or towels. These will be used as the intermediate layers that give the paper its structure. They can be washed and reused afterwards. The size of the fabric must be larger than the mold used to make the paper. The mold can be purchased at hobby stores or made at home. Search the Internet! A tip: http://www.pioneerthinking.com/makingpaper.html

Procedure:

1. Rip paper and other cellular material that will make up the paper into small pieces of about 2 cm or 0.8 inches. Place it in a small tub or bowl with water and let it stand so that the shreds soften, if possible until the following day.

2. Take a handful of paper pieces and blend these into the small bowl. Choose soft paper such as paper napkins. This will make it easier for the food processor or beater to break down the paper to a fine mass that resembles porridge. The print on newspaper will result in dark paper.

pulp for making paper

3. Pour the paper mass in the small bowl into a larger tub or bowl and add a generous amount of water so that the mixture becomes like porridge. Mix in a teaspoon of wood glue blended with a bit of water, which will eventually make it easier to write on the paper.

4. Always re-stir the mixture prior to immersing the mold in the tub or bowl. The paper mass will settle inside the frame on top of the net. Lift up the mold and shake it lightly back and forth so that the paper mass distributes itself evenly before all of the water runs through. The appearance of the paper depends on how fine the paper mass is and how much water you use. Controlling this is something you learn by experience!

paperframe

5. Turn the wet paper onto the blanket or towel. Cover the paper with another blanket or towel  to press out the water. You can press several paper layers simultaneously using wooden slabs or a flower press.

6. Carefully loosen the paper from the blankets and/or towels and hang  up using laundry pins on a line or, alternatively, hang up the whole fabric which is simpler although it takes a longer time for the paper to dry.

Hanging paper

7. Don’t throw away the remaining paper porridge! Let it dry and reuse at another time or take it for recycling.

I have used quite a rough blanket to give structure to the surface of my paper. I have even tried inserting plants, leaves and wood of various kinds (removing them later on) to create a pattern on the paper (watermark). You can also achieve fascinating structure in paper  by using lace and crocheted materials.

You can place flowers or other plants into the water which then become a part of the paper. You can color the water or add in glitter. Search the Internet for inspiration! Below you can see a paper box covered using a collage technique with ripped handmade paper and old bookmarks.
paperbox

In western Värmland, 20 kilometers or 32 miles east of Arvika in Sweden, you can find the well-known paper factory, Gullsby Paper Mill. Watch the film about what it was like to make paper the old-fashioned way where the raw material is re-used linen or cotton. Here you can see how important it is to keep the mass in constant motion so that it doesn’t sink to the bottom. Visit: http://www.gullsby.com/film/Pappersfilm.mpg

____________________________________________________________

Gör ditt papper

Om du har en dag över och en kasserad matberedare av den kraftigare sorten eller en kasserad handmixer föreligger tillfället att göra eget papper.

Du behöver en stor balja, vatten och några gamla filtar, handdukar eller disktrasor. Det är dessa mellanlägg som ger papperet dess struktur. De tvättas och återanvänds sedan efter användning. Storleken på dessa bör vara större än den däckel (pappersformen) som används för att skapa papperet. En däckel  finns att köpa i en del hobbybutiker och museibutiker eller går att snickra ihop själv. Sök på nätet!  Tips (text endast på svenska):http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/egenform.htm

Tillvägagångssätt:

1. Riv papper och cellstoff i mindre bitar, ca 2 cm stora. Lägg dem i baljan med vatten och låt det stå så att bitarna löses upp något, helst till nästa dag.

2. Ta en näve med pappersbitar och mixa sönder dessa. Välj helst mjukt papper eller pappershanddukar. Det blir då lite lättare för vispen/mixern att arbeta sönder papperet till en fin massa likt välling. Trycksvärtan från tidningar ger ett mörkt papper.

3. Häll pappersmassan i baljan och tillsätt mycket vatten.  Blanda ned en tesked trälim utblandat i lite vatten så att det blir lättare att skriva på pappret.

4. Rör alltid om innan du doppar ned däckeln. Massan lägger sig i nuti ramen ovanpå nätet. Ta upp däckeln och skaka lite smått fram och tillbaka så att massan fördelas jämnt innan allt vatten runnit av. Beroende på hur fin massa och hur mycket vatten du har blir papperets utseende olika, hur man kan ta kontroll över detta får man genom erfarenhet lära sig.

5. Stjälp över det våta papperet på filt eller handduk. Täck papperet med en ny filt/handduk och lägg i press för att trycka ut vattnet. Man kan pressa flera pappersark samtidigt med hjälp av träskivor och skruvtvingar eller en växtpress.

6. Lossa försiktigt pappersarket från filten/handduken och häng upp arken med klädnypor på en lina eller häng upp hela filten – enklare men det tar längre tid för papperet att torka.

7. Spola inte ner överbliven pappersmassa i handfatet! Låt massan torka, återanvänd vid annat tillfälle eller kasta i returlådan.

Jag har använt en ganska grov filt som mellanlägg för att ge papperet en grovstrukrur i ytan. Jag har även provat med att lägga emellan växter, blad, trådar i olika former, som man sedan tar bort, för att göra en prägling (vattenmärke) i papperets yta. Spännande struktur i papperet får man också genom att använda spetsar och virkade dukar som mellanlägg.

Man kan även lägga i blommor eller växtbitar i vattnet som sedan “bakas” in i papperet. Man kan färga vattnet och hälla i glitterflingor. Sök vidare på nätet för inspiration! Nedan en papperslåda klädd i collagemetod med rivna handgjorda papper samt gamla bokmärken.

I västra Värmland, två mil öster om Arvika i Sverige, ligger det anrika handpappersbruket Gullsby Handpappersbruk. Se filmen om hur det ser ut då man gör papper på gammaldags vis där råvaran är lump, det vill säga kasserat linne- eller bomullstyg. Här ser man också hur viktigt det är att hålla massan i ständig rörelse så att den inte sjunker till botten:
http://www.gullsby.com/film/Pappersfilm.mpg