Archive for March, 2009

Sorting Rack for Miscellaneous Items

Thursday, March 5th, 2009 | Decorations, Nice present, Storage | No Comments

Text in Swedish below

There are loads of solutions for gathering and keeping track of post cards, photos, business cards, recipes, letters, receipts and other miscellaneous things. In my suggestion, you see everything! This unique item sorter is a reminder of things that need to be done, bills that need to be paid, people that need to be contacted, interesting web pages that need to be visited and most of all a reminder of that special event.

I used a wooden plank and thin rope made of natural material, and began winding the rope around the plank. Consider varying the size of the plank and choosing rope in different thicknesses, material and color to create different and unique sorters for different types of paper and other items.

One way of hanging up the item sorter is to tie a bit of rope around the rope already wound around the back of the plank.

Use a thicker bit of carton if you want a light sorter to hang up on the wall, in contrast to a wooden plank which requires stronger hanging devices. The carton or the plank can be painted and decorated to fit in with your room or the wall where it will hang. A simpler option is to just have your sorter lying on the table holding business cards or other essential items (as below!), for instance.

What is in your sorter?

______________________________________________________________________

Rephylla för samlade ting

Att samla och ha koll på vykort, foton, visitkort, menyer, brev, räkningar, diverse andra papperslappar finns det massor av lösningar på. I mitt förslag blir allt synligt. En unik rephylla blir en påminnelse om saker som bör göras, räkningar som ska betalas, människor att kontakta, spännande internetsidor att kolla och framför allt en påminnelse om den där speciella händelsen.

Jag använde en planka och snöre av naturmaterial och började vira snöret runt plankan. Tänk på att variera storlek på plankan och välj snören i olika tjocklekar, material och färg, och skapa olika unika rephyllor för olika ändamål.

Ett sätt att hänga rephyllan horisontellt skapas av en bit snöre på baksidan.

Använd en tjockare bit kartong om du vill ha en lätt rephylla att hänga upp på väggen till skillnad från en planka av trä som kräver starkare upphängningsanordning. Kartong eller planka kan målas och dekoreras för att passa in i rummet eller på väggen där den ska hängas. En mindre variant kan ju också ligga på bordet och innehålla exempelvis visitkort.

Vad rymmer din rephylla?

Store in Fabric on the Walls

Thursday, March 5th, 2009 | Decorations, fabric | No Comments

Text in Swedish below

If you haven’t got the possibility of putting up shelves in the bathroom but need storage this might be something for you. Here are two examples that my grandmother created. On is made of terry-toweling and the other with waxed cloth.

A piece of wood sewed into the top to provide a support and a hanger to place this storage where it is needed and you’re away. Get a wooden hanger and saw off the edges or use a metal hanger driven into a wooden plank. Hang this in your closet, in your shower cabin and on wall hooks in your bathroom. See also www.nordicwellbeing.com and read the latest article, Fresh New Start: Relaunching Life from Home.

If you are using this item for storing items that become wet (e.g. dish-washing brush), you can make small holes in the bottom of the pockets so that the water has the possibility of running out and the pocket can dry.

_________________________________________________________________________

Förvara i tyg på väggen

Har du ingen möjlighet att sätta upp vackra hyllor i badrummet men behöver förvaring? Från min mormor kommer dessa två exempel. En sydd av frotté och den andra av vaxduk.

En träbit insydd i toppen för stadga och en hängare för att kunna placeras där den behövs. Skaffa en hängare av trä och såga av den i ändarna eller skriva in en metallkrok i träbiten. Häng på en klädstång i garderoben, i en duschkabin, på gummikrok på kakel osv. Titta också på www.nordicwellbeing.com och läs den senaste artikeln: Fresh New Start: Relaunching Life from Home.

Om den ska användas för förvaring av våta saker, tex diskborstar, kan man göra små hål i botten av fickorna så att vattnet rinner ut och fickan kan torka.

The Written Word in the Hand-made Notebook

Thursday, March 5th, 2009 | Nice present, Paperwork | No Comments

Text in Swedish below

I love to make notebooks for sketching and writing in. They pile up in the shelves and are almost never used as I find it nail-biting to set pen to paper on the first page – imagine if my first markings were ugly! Then I change my thinking and realize that I can create loads of new ones. They also make wonderful presents.

Rummage through your paper. Sometimes you can find just the thing to use where you least expect it. In my case, I found old pillow covers that had still not been unpacked, wrapped in a rough sort of paper perfect for a notebook cover.

Use A4 paper or whatever size fits with the size of your cover. In this case, I use A4 paper and fold it vertically. Folding the A4 or other sized paper against the direction of the fibers can result in the fold being thick and unco-operative. For this reason, always fold the paper with the direction of the fibers. For A4 paper this means folding vertically along the height of the paper rather than horizontally (as for A5). I need to trim the paper with a cutter and a ruler to fit the cover, but I’ll do that later.

Using a stapler that I can open right out. I press in three staples from the outside, taking care to have a soft surface underneath (preferably a soft cork pin board). I bend in the staples myself on the inside of the paper.

Remember that the more pages you have in your notebook (i.e. the larger the number of  A4 or other sized pages you bind with the stapler), the more paper you’ll have to trim away so that it doesn’t stick out from under your cover. When you work with your paper knife and ruler make sure that you work with a light hand and only take a few papers at a time with repeated movements. If you press too hard when you cut, there is quite a risk that the paper isn’t cut clean at the edges.

What can you find that could be an attractive cover?

_____________________________________________________________________

Det skrivna ordet i det handgjorda blocket

Jag skapar gärna anteckningsböcker för att teckna och skriva i. De radar upp sig i hyllan och blir nästan aldrig använda, det är ju så läskigt att sätta pennan på det första arket – tänk om det blir fult! Men så ändrar jag min tanke och tänker att jag kan göra massor av nya. De blir också utmärkta presenter att ge bort.

Leta runt bland dina papper. Ibland kan man hitta material där man minst anar det. Äldre örngott som ännu inte var uppackade låg instoppade i lite grövre papper. Använd A4 eller anpassa storleken efter det som ska bli omslag. I detta fall viker jag A4 papperet på höjden. Om du viker ett papper mot fiberriktningen kan det lätt bli tjockt och vågigt i falsen (viket). Därför viker man längs med fiberriktningen. På ett A4 innebär detta att man bäst viker det längs med höjden och inte på mitten (A5). Det behöver beskäras lite men det gör jag senare med en kniv och stållinjal.

Med en häftklammer, som fälls ut, trycker jag in tre klamrar från utsidan mot ett mjukt underlag, gärna en anslagstavla (kork) och sedan viker jag in klamrarna från insidan.

Tänk på att ju tjockare pappersbunt, desto mer kommer att sticka ut på bredden, åtgärda genom att beskära kanterna. När du arbetar med mattkniven och stållinjalen ska du vara lätt på handen och bara skära igenom några få papper åt gången med upprepade rörelser. Om man tar i för hårt är det lätt hänt att papperet rispas upp i kanterna.

Vad kan du hitta som kan bli till fina omslag?